Inisiatif Kumpulan Pendidikan Brainy Bunch meningkatkan kualiti Tadika untuk
Keluarga B40.

Boleh Solat Sendiri

Adab yang Tinggi

Asas English yang Kuat

Perbezaan Tadika Rakyat vs Tadika Biasa

3 Aspek Fokus Utama

Tadika Rakyat bertujuan memberikan perkhidmatan pendidikan berkualiti kepada kanak-kanak dari keluarga B40 untuk persediaan anak-anak itu menghadapi masa hadapan.

Parents-Relationship-with-Kids

Mempunyai Nilai ADAB Yang Tinggi

Pembelajaran ilmu agama seharusnya bermula dari usia awal kanak-kanak,oleh sebab itu kami integrasikan silibus dan amalan Islamik terus ke dalam model pendidikan kami.

Kami mahu menghasilkan golongan pemimpin yang beradab dan berakhlak mulia.

Kami mahu anak anda untuk menjadi dinamik dan berintegriti untuk menjadi pemimpin di masa hadapan.

alquran

Amalan Islamik Harian

Kenalpasti 5 Lapisan Kasih Sayang: Sayang Allah SWT, Sayang Rasulullah SAW, Sayang Diri, Sayang Ibubapa, Sayang Syurga.

Melaksanakan amalan Islam melalui demonstrasi.

Menyediakan suasana Islamik di mana mereka boleh praktis Islam sebagai satu gaya hidup.

Father and child carrying laundry basket

Amalan Asas Kehidupan

Menyuburkan pembangunan karakter melalui menjadi seorang yang “socially aware & responsible”

Menggalakkan rasa hormat kepada diri sendiri,insan lain dan suasana sekelililing.

Membantu dalam membina harga diri dan keyakinan diri

Nilai Murni Yang Dikongsi

Allah Centred

Segala yang dilakukan haruslah berteraskan apa yang Allah suka dan mengikut sunnah

Determination

Semangat sungguh-sungguh dan sabar menghadapi segala cabaran

Action Oriented

Melakukan Tindakan yang pantas dan konsisten untuk mencapai target yang bermanfaat

Benevolence

Hati yang suka mahu melakukan kebaikan untuk manfaat orang lain